Privacy- en cookieverklaring
WERQ Personeelsdiensten B.V.
1 januari 2024 – versie 1  

 Uw privacy is voor WERQ Personeelsdiensten B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij: 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring; 
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden; 
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn; 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;  
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens. 

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website van WERQ Personeelsdiensten B.V. allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.  Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.  

Persoonsgegevens die wij verwerken
WERQ Personeelsdiensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • NAW-gegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Geboortedatum.
 • Profielfoto.
 • CV. 

Doel en grondslag
WERQ Personeelsdiensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief; 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of omdat u hierom heeft verzocht.  

Bewaartermijn
WERQ Personeelsdiensten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Voor gegevens die u achterlaat in het contactformulier geldt een bewaartermijn van maximaal 10 werkdagen. 
Voor gegevens die u achterlaat wanneer u solliciteert op een vacature geldt een bewaartermijn van maximaal 4 weken. 

Nieuwsbrief
Indien u zich met uw e-mailadres inschrijft voor onze nieuwsbrief, sturen wij u graag informatie over actuele vacatures en relevante actuele onderwerpen. Dit doen wij per e-mail.  U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze nieuwbrief. Dit kan u doen door ons te blokkeren of gebruik te maken van de afmeldoptie.  

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij verstrekken onder geen enkele voorwaarde persoonsgegevens die u op onze website heeft achtergelaten aan derden, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. 

Statistieken  

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Lees de Privacyverklaringen van deze social media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/ 
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388  

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.  U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet volledig zoals het hoort. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook de privacyverklaringen van deze bedrijven.  

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen behouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij houden eventuele risico’s omtrent de beveiliging in de gaten en passen deze aan waar nodig.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan dit document en controleer regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen om wijzigingen aan u door te geven.  

Uw rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan dit document.  U heeft recht op: 

 • Het krijgen van uitleg over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen; 
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben; 
 • Het laten corrigeren van fouten; 
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij; 
 • Het intrekken van gegeven toestemming; 
 • Het beperken van een bepaalde verwerking; 
 • Het maken van bezwaar tegen een bepaald gebruik. 

Indien u gebruik wilt maken van bovenstaande rechten en hiervan een verzoek bij ons indient, voldoen wij hier in principe binnen een maand aan. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.  

Klacht indienen
Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@WERQ.nl. Wij behandelen iedere klacht intern en communiceren dit verder met u.  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contactgegevens
WERQ Personeelsdiensten B.V.
Schutstraat 114
7901EH Hoogeveen
info@WERQ.nl
0528-287400
KvK nummer: 4066167 

Liever persoonlijk contact?

Wij helpen je graag verder